Προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες μετάφρασης, από και στα αγγλικά, για πολλούς τομείς!

Το μεταφραστικό γραφείο «Lexis» διατηρεί την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας με εξειδίκευση, συνέπεια και αξιοπιστία μεταφραστικές υπηρεσίες που αφορούν νομικές, ιατρικές, τεχνικές και άλλων ειδών μεταφράσεις.

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του γραφείου, Αντώνης Απέργης, είναι πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταφραστικού πτυχίου και απόφοιτος Ιδιωτικής Σχολής με σπουδές στο Web Developing.

Αναλαμβάνουμε με εξειδίκευση, ακρίβεια και αξιοπιστία:✔ Νομικές Μεταφράσεις
✔Τεχνικές Μεταφράσεις
✔Ιατρικές Μεταφράσεις
✔Εμπορικές Μεταφράσεις
✔Μετάφραση Πτυχίων
✔Μετάφραση Ιστοσελίδας
✔Μετάφραση Λογοτεχνικών Βιβλίων
✔Μετάφραση Βιογραφικών
✔Μετάφραση Πανεπιστημιακών Εργασιών
✔Διορθώσεις Κειμένων