Οι τεχνικές μεταφράσεις απαιτούν άριστη γνώση του αντικειμένου, ώστε να αποδοθεί με απόλυτη ακρίβεια η σχετική ορολογία.


Το μεταφραστικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη μετάφραση τεχνικών κειμένων είτε πρόκειται για το σύνολο ενός τεχνικού έργου είτε για εγχειρίδια χρήσης.


Ειδικότερα, εκπονούμε – μεταξύ άλλων - μεταφράσεις από και στα αγγλικά, :


✔ Εγχειριδίων χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης
✔ Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
✔ Τεχνικών προδιαγραφών
✔ Εγγυήσεων
✔ Εγχειριδίων επιμόρφωσης και συντήρησης
✔ Ενημερωτικών δελτίων
✔ Εγχειριδίων ασφαλείας
✔ Πιστοποιητικών προϊόντων