Θέλετε βοήθεια με την επιμέλεια των πανεπιστημιακών σας εργασιών;


Το γραφείο μας, που απαρτίζεται από επαγγελματίες των κλάδων που εξυπηρετούμε, παρέχει επιμέλεια σε κάθε είδους φοιτητικές εργασίες, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, διαφόρων επιστημονικών κλάδων των σχολών της χώρας.


Το μεταφραστικό γραφείο «Lexis» αναλαμβάνει την επιμέλεια εργασιών, με συνέπεια στις ημερομηνίες παράδοσης και σίγουρη επιτυχία.


Οι συνεργάτες μας είναι στο πλευρό σας, για να λύσουν κάθε σας απορία και να σας βοηθήσουν να παραδώσε ένα άρτιο αποτέλεσμα, σεβόμενοι πάντα τα αιτήματά σας και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να αναδειχθούν οι ερευνητικές και μεθοδολογικές ικανότητές σας.


Είμαστε δίπλα σας:


✔ στη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων
✔ στη διόρθωση και επιμέλεια της εργασίας
✔ στη διόρθωση της παρουσίασης που ενδεχομένως χρειάζεται να κάνετε