Η διόρθωση κειμένων ή αλλιώς η παροχή «υπηρεσιών διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων», όπως ορίζεται επίσημα ως επαγγελματική δραστηριότητα, αποτελεί ένα πεδίο συνυφασμένο με την εκδοτική διαδικασία και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την άρτια δημοσίευση κάθε είδους κειμένου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.


Πρόκειται για μια επαγγελματική ενασχόληση, η οποία απαιτεί θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις.


Για τον λόγο αυτόν ο διορθωτής οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη θεωρητική σκευή σε επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης και τεχνικής γνώσης του αντικειμένου, σε συνδυασμό πάντα με τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκδοτική.


Το μεταφραστικό μας γραφείο δίνει έμφαση στην ορθογραφία, η οποία, μαζί με τη στίξη, τον συλλαβισμό και τη χρήση του τόνου αποτελούν τα κυριότερα πεδία του γραφικού συστήματος της Ελληνικής και ταυτόχρονα τα βασικότερα αντικείμενα της διόρθωσης των κειμένων.


Φυσικά, δεν παραλείπουμε τον έλεγχο της σύνταξης, της συνοχής του κείμενου, των πλατειασμών και των υφολογικών αδυναμιών, προκειμένου να έχετε ένα άρτιο κείμενο στα χέρια σας.