Στις μέρες μας, ολόκληρος ο πλανήτης είναι ο «κόσμος των επιχειρήσεων» και η γλώσσα δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά σας.


Για αυτό το λόγο, οι μεταφραστές μας φροντίζουν ώστε τα μεταφραζόμενα κείμενα να είναι καλογραμμένα και απολύτως ακριβή ως προς το πρωτότυπο.

Μεταφράζουμε από και στα αγγλικά :


✔ Επαγγελματικές Κάρτες
✔ Καταλόγους Εστιατορίων
✔ Εμπορικά Φυλλάδια
✔ Επιχειρηματικά Σχέδια
✔ Υλικό marketing και διαφήμισης
✔ Επιχειρηματικές παρουσιάσεις (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή)
✔ Προσφορές και τιμολόγια
✔ Υλικά συνεδρίων και εταιρικών εκδηλώσεων