Θέλετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και πρέπει να μεταφράσετε πτυχίο του εξωτερικού στα ελληνικά;


Αναζητάτε εργασία ή θέλετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό και πρέπει να μεταφράσετε το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το απολυτήριο Λυκείου;


Η μετάφραση πτυχίου, μία διαδικασία απαραίτητη σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό ή για μία θέση εργασίας στο εξωτερικό, πρέπει να είναι μία μετάφραση επίσημη και επικυρωμένη, γι’ αυτό και δεν αρκεί η απλή μεταφορά των λέξεων στη γλώσσα στόχο.


Όταν κάνουμε λόγο για επικυρωμένη μετάφραση, μιλάμε για μεταφράσεις που πρόκειται να προσκομιστούν σε υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς και έχουν επικυρωθεί από κάποιο φυσικό αρμόδιο πρόσωπο.


Το μεταφραστικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη μετάφραση από και στα αγγλικά:


✔ Τίτλου Σπουδών Πτυχίου (Bachelor's Degree Certificate)
✔ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μaster' s Degree Certificate)
✔ Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών (Ph. d. Degree Certificate)
✔ Πτυχία ξένων γλωσσών


Ακόμη, εκπονούμε μεταφράσεις:


✔ Αναλυτικών Βαθμολογιών
✔ Απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου
✔ Βεβαιώσεων βαθμολογίας πανελλαδικών εξετάσεων
✔ Συστατικών Επιστολών


Κατόπιν συνεννόησης, η μετάφραση του εγγράφου σας μπορεί να σας παραδοθεί επικυρωμένη και από δικηγόρο.