Στις μέρες μας, η Ιατρική επιστήμη δεν έχει σύνορα, καθώς με την τεχνολογική ανάπτυξη εξελίσσεται, χτίζοντας μια μη γραμμική πορεία προόδου.


Η αυξανόμενη ανάγκη για έγκυρες μεταφράσεις, με σωστή χρήση της ιατρικής ορολογίας, ώθησε το μεταφραστικό μας γραφείο να αναπτύξει την εξειδίκευσή της στις ιατρικές μεταφράσεις.


Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση, από και στα αγγλικά, όλων των κειμένων ιατρικού περιεχομένου, όπως:


✔ Ιατρικούς φακέλους ασθενών
✔ Ιατρικές γνωματεύσεις
✔ Επιστημονικές εργασίες και άρθρα
✔ Ιατρικά εγχειρίδια
✔ Παρουσιάσεις για ιατρικά συνέδρια
✔ Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων
✔ Οδηγίες χρήσης ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων
✔ Ερωτηματολόγια ασθενών
✔ Μεταφράσεις συστατικών φαρμάκων/φυλλαδίων οδηγιών, θεραπειών, αγωγών κ.ά.