Αποφασίσατε να φύγετε στο εξωτερικό προς αναζήτηση μίας θέσης εργασίας και θέλετε να έχετε ένα σωστά δομημένο και μεταφρασμένο βιογραφικό;


Το μεταφραστικό μας γραφείο αναλαμβάνει να μεταφράσει, από και στα αγγλικά, γρήγορα, αξιόπιστα και στο καλύτερο δυνατό κόστος το βιογραφικό σας, ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να έχουν αποδοθεί ορθά και χωρίς παραλείψεις όλα τα στοιχεία, για να προσεγγίσετε σωστά τους μελλοντικούς σας εργοδότες.


Φυσικά, όπως και στις ιατρικές και νομικές μεταφράσεις, υπογράφουμε εκ των προτέρων συμφωνητικό τήρησης απορρήτου πληροφοριών.


Και μην ξεχνάτε, ένα βιογραφικό που μένει στο «μάτι» του εργοδότη είναι πάντα καλογραμμένο, περιεκτικό, χρονολογικά δομημένο, με ευανάγνωστη γραμματοσειρά και σωστή ορολογία.